chemical technology technician

chemical technology technician
cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminių arba fizikinių savybių pakeitimo būdų sukūrimu, o taip pat kuriant, konstruojant, prižiūrint ir remontuojant cheminius įrenginius. Jis paruošia ir atlieka eksperimentus ir bandymus, matavimus ir skaičiavimus, sureguliuoja matavimo priemones, užrašo atliktų stebėjimų rezultatus ir kitais būdais padeda tiriamajame darbe, kuriuo siekiama sukurti naujus ar patobulinti esamus gamybos būdus ar įrenginius. Parengia išsamius įrenginiams pagaminti ir įrengti reikalingų medžiagų kiekio ir darbuotojų skaičiaus skaičiavimus, sudaro darbų programas. Kontroliuoja ir reguliuoja sumontuotų medžiagų cheminių savybių pakeitimo įrenginių veikimą. Prižiūri ir kontroliuoja medžiagų cheminių savybių pakeitimo operacijas, duoda nurodymus šių įrenginių įrengimo, techninės priežiūros ir remonto tarnybų darbininkams, tikrina atliktų darbų kokybę, siekdamas įsitikinti, ar jie atitinka techninių aprašų reikalavimus ir darbų saugos standartus. atitikmenys: angl. chemical engineering technician; chemical technology technician pranc. technicien de chimie industrielle, m; technicien en génie chimique, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • chemical technology technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminio ar fizikinio perdirbimo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • chemical engineering technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminio ar fizikinio perdirbimo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • chemical engineering technician — cheminės inžinerijos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai chemijos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su medžiagų cheminių arba fizikinių savybių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Chemical Technologist — Chemical technologists and technicians provide technical support and services or may work independently in chemical engineering, chemical and biochemical research and analysis, industrial chemistry, chemical quality control and environmental… …   Wikipedia

  • Chemical engineering — Process engineers design, construct and operate plants Chemical engineering is the branch of engineering that deals with the application of physical science (e.g., chemistry and physics), and life sciences (e.g., biology, microbiology and… …   Wikipedia

  • Technology of the Song Dynasty — The Song Dynasty ( zh. 宋朝; 960–1279 CE) provided some of the most significant technological advances in Chinese history, many of which came from talented statesmen drafted by the government through imperial examinations.The ingenuity of advanced… …   Wikipedia

  • Chemical technologist — Chemical technologists and technicians are workers who provide technical support or services in chemical related fields. They may work under direct supervision or may work independently, depending on their specific position and duties. Their work …   Wikipedia

  • Technology and society — or technology and culture refers to cyclical co dependence, co influence, co production of technology and society upon the other (technology upon culture, and vice versa). This synergistic relationship occurred from the dawn of humankind, with… …   Wikipedia

  • Technology — By the mid 20th century, humans had achieved a mastery of technology sufficient to leave the atmosphere of the Earth for the first time and explore space. Technology …   Wikipedia

  • List of chemical compounds with unusual names — Chemical nomenclature, replete as it is with compounds with complex names, is a repository for some very peculiar and sometimes startling names. A browse through the Physical Constants of Organic Compounds in the CRC Handbook of Chemistry and… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”